top of page

AdBlue Nedir? Adblue Hakkında Merak Edilenler!

Adblue nedir, avantajları ve özellikleri nelerdir sorularına hızlı yanıt alabilirsiniz.


  • AdBlue Nedir? AdBlue, dizel yakıtlı ağır hizmet taşıtlarının oluşturduğu NOx-emisyonunu kimyasal olarak azaltmakta kullanılan, toksik olmayan özel bir sentetik üre çözeltisidir. AdBlue, çevre dostu bir üründür. Taşınabilir sıvıların minimum risk kategorisinde sınıflandırılmaktadır.


  • AdBlue Avantajları? AdBlue taşıtınızın SCR sisteminin işlevini yerine doğru getirmesini güvence altına almak için DIN V 70070 standardı ve TS-ISO-22241-1 teknik şartnamesine uymalıdır. AdBlue ISO ve CEFIC yönetmelikleri ile uyumludur.


  • AB Emisyonu AB, emisyon uyum standartları için Azot oksitleri (NO) Avrupa Birliği, ağır makinelerin neden olduğu çevre kirliliğini azaltma çabaları çerçevesinde, taşıt emisyonları konusunda bazı kurallar tesis etmiştir.


  • AdBlue Özellikleri AdBlue toksik değildir ve uygun şekilde kullanılırsa insanlara, hayvanlara ve çevreye karşı herhangi bir risk oluşturmaz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page