top of page

Müşteri
Hakları

Genel Onarım İle İlgili Haklar

AST Otomotiv müşterilerinin araçlarına takılı aksesuarlar, cihazlar, şahsi eşyalar ve yakıt miktarından, bunların AST Otomotiv görevlilerine teslim edilmesi, bildirilmesi ve bunların kabul esnasında kaydedilmiş olması halinde sorumludur.

 

Check-up kapsamında kontrol edilen araçlarla ilgili olarak oluşacak bakım giderleriyle ilgili olarak tahmini bir ücretlendirme yapılır. Bu ücretlendirme işçilik, malzeme ve diğer hizmet masraflarının yaklaşık tutarını AST Otomotiv müşterilerine bildirmek ve bütçelerini ayarlamalarına yardımcı olmak içindir. Oluşacak kesin ücret iş bitiminde belli olur.

 

AST Otomotiv müşterilerinin aracında takılan bir parçanın arızalı çıkması ve ilgili takip hizmetinin verilmesinin mümkün olmaması durumunda, söz konusu parçanın ilgili tedarikçiye ya da AST Otomotiv’e ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili işlemler herhangi nakliye, posta, kargo veya benzeri bir ulaşım gideri talep edilmeden yerine getirilir.

 

AST Otomotiv tarafından yapılan montaj, bakım ve onarım hizmetleriyle ilgili olarak, bir yıl içinde aynı arızanın tekrarı halinde, ilgili ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı bir kullanımın AST Otomotiv müşterisi tarafından da sergilenmemiş olması kaydıyla, herhangi bir servis ücreti alınmayacaktır.

 

AST Otomotiv’de satılan ürünlerin garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçanın da değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için 6 (altı) aydan aşağı olmamak üzere bir garanti verilir.

 

AST Otomotiv’de onarım sırasında değişen parçalar talep edilmesi halinde onarım bitiminde teslim edilir. Aksi yöndeki bir talep halinde ise, söz konusu parçalar ilgili AST Otomotiv tarafından imha edilir.

 

AST Otomotiv’de yapılan bakım, onarım ve diğer hizmetlerin ücreti aracın teslim alındığı anda geçerli olan işçilik, malzeme ve diğer hizmet fiyatlarına göre saptanır.

 

Yedek Parça ve İşçilik Garantisi

AST Otomotiv servis işçilik ve yedek parça garantisi kapsamı yapılan bakım ve onarım işlemleriyle ilgili olarak hatalı işçiliğin düzeltilmesi ve bu hatalı işçilik nedeniyle zarar gören parçaların değiştirilmesini içerir ve bu işlemler için AST Otomotiv müşterilerinden ek bir ücret talep edilmez.

 

Bir AST Otomotiv müşterisinin aracı, servis işçilik garantisi kapsamına giren bir işlem nedeniyle yürüyemez duruma gelmişse, garantiye konu olan servis hizmetini veren AST Otomotiv’in onayı ile gerçekleştirilecek olası araç çektirme hizmetinin ücreti AST Otomotiv tarafından karşılanır.

 

Lütfen Dikkat:

Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar, hor kullanma, kaza, ihmal, modifikasyon, araç üreticisinin kullanma klavuzuna aykırı kullanma, kötü yol koşulları, dış etkenler (taş sıçramaları, hava şartları, aracın kullanıldığı bölgeden kaynaklanan kimyasal kirlenmeler, doğal afetler v.b sonucu oluşan durumlar ile, aracın, AST Otomotiv dışında bir yerde yaptırılan her türlü bakım ve onarımlar sonucu ortaya çıkacak arızalar ve bu sebeple ortaya çıkabilecek işçilik ve malzeme masrafları AST Otomotiv servis işçilik garantisi kapsamı dışındadır.

 

Ayrıca, tüm balatalar, bujiler, filtreler, ampuller, sigortalar, motor kayışları, platin, lastik, akü, silecek lastikleri, triger kayışı, yağ, antifiriz, hidrolikler v.b sarf malzemeleri ile amortisörler, makas burçları ve ön düzen parçaları (rot başı, rotil, salıncak burçları vb. aksamlar) içeren yol şartları ile direkt bağlantılı parçalar gibi sınırlı ömürlü bakım parçalarında oluşan normal aşınma ve eskimeler ve bu sebeple ortaya çıkabilecek işçilik ve malzeme masrafları ile ön düzen, lastik balansı, subap ayarı, fren ayarı vb gibi araç kullanıldıkça bozulabilecek ayarlar ve bu suretle ortaya çıkabilecek işçilik ve malzeme masrafları da AST Otomotiv yedek parça ve servis işçilik garantisi kapsamına girmezler.

 

AST Otomotiv servis işçilik garantisi, arızanın oluştuğu komple üniteyi değil sadece arızalı parçaların onarılması ya da değiştirilmesini kapsar.

 

AST Otomotiv servis işçilik garantisine konu olan işlemin ve işçiliğin yapıldığı bölgeye AST Otomotiv teknisyenleri haricindeki üçünü şahıslarca herhangi bir işlem veya müdahale sonucu araçta herhangi bir arıza oluşması halinde, bu arıza AST Otomotiv servis işçilik garantisi kapsamında kalacaktır.

 

Arızanın AST Otomotiv servis işçilik garantisi kapsamına girip girmediğinin tespiti için yapılacak kontrol ve işlemler neticesinde arızanın AST Otomotiv garantisi kapsamı dışında olduğu sonucuna varılırsa teşhis için yapılan harcamalar konusunda AST Otomotiv’in müşterilerine başvurması olasılığı bulunmaktadır.

bottom of page